שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: קול קורא להפעלת חוגי תרבות וספורט בשעות אחה"צ בישובי המועצה האזורית חבל מודיעין קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 24/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 04/08/2022
שם המכרז: קול קורא להפעלת חוגים בצהרונים קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 24/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 04/08/2022
שם המכרז: מכרז 03/2022 להפעלת בית הספר לכדורגל בישובי חבל מודיעין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 11/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 02/2022 לקבלת שירותי ניהול והפעלת קייטנות במהלך חודש אוגוסט לילדי גני הילדים ובתי הספר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 19/06/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 01/2022 להפעלת צהרונים בגני הילדים ובתי הספר במועצה האזורית חבל מודיעין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 19/06/2022

חזור למכרזים פעילים