לצפייה בתקנוני הרישום והשתתפות בפעילויות מעגלים:

1. תקנון חוגים ופעילויות כלליות

2. תקנון גני הילדים

3. צהרוני בתי הספר